Madde Grupları İşlem Miktarı

MADDE GRUPLARININ YILLAR İTİBARİYLE İŞLEM MİKTARI 
(1.000 Kg.) 

MADDE GRUPLARI 2019 2020
Hububatlar 932.515 868.594
ELÜS 6.625
Hububat Mamulleri 74.246 118.725
Bakliyatlar 11.101 13.053
Çeşitli Maddeler 1.324 1.154
Yağlı Tohumlar 25.289 14.505
Nebati Yağlar
Tekstil Hammaddeler 26 68
Canlı Hayvanlar 735 569
Hayvansal Gıda Maddeleri 5.450 3.358
Kotasyon Dışı Maddeler 302.507 330.045
T O P L A M 1.359.818 1.350.071