Madde Grupları İşlem Miktarı

Madde Grupları İşlem Miktarı

MADDE GRUPLARININ YILLAR İTİBARİYLE İŞLEM MİKTARI 
(1.000 Kg.) 

MADDE GRUPLARI 2019 2020 2021 2022 2023
Hububatlar 932.515 868.594 836.198 726.986 969.863
ELÜS 6.625
Hububat Mamulleri 74.246 118.725 121.663 136.031 162.728
Bakliyatlar 11.101 13.053 6.073 3.722 3.324
Çeşitli Maddeler 1.324 1.154 1.355 461.179 478
Yağlı Tohumlar 25.289 14.505 24.355 15.368 41.326
Nebati Yağlar
Tekstil Hammaddeler 26 68 32 82 98
Canlı Hayvanlar 735 569 472 269 1.592
Hayvansal Gıda Maddeleri 5.450 3.358 3.549 2.787 3.115
Kotasyon Dışı Maddeler 302.507 330.045 22.878 296.169 250.323
T O P L A M 1.359.818 1.350.071 1.016.575 1.642.593 1.432.847