Başkanın Kaleminden

Değerli Üyelerimiz, Saygı Değer Ziyaretçilerimiz,

Bir önceki yıl olduğu gibi 2022 yılı da ülkemizde ve dünyada tarımdan ticarete, üretimden pazarlamaya kadar bir çok sektör için zor bir yıl oldu. Özellikle gerek ilçemiz gerekse de Anadolu topraklarında üretim yapmak, en etkin şekilde kullanarak katma değer sağlamak için hepimize büyük görevler düşmektedir.

Bildiğiniz gibi tarım, tarihin her döneminde toplumlar ve ülkeler için stratejik ve başlıca  faktörlerden biridir. Uzun dönemdir gündemimizde olan tarım, önemini her geçen gün daha da çok hissettirmektedir. Her ne kadar günümüzde teknolojinin hızlı gelişimi ve değişimi yaşamımızın her alanında kendini hissettirse de, tarımın önemi her zaman yerini korumakla beraber, bir ülke için refah getirebilecek en önemli bir alan olduğu görülmektedir.

İklim değişikliklerine bağlı olarak başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde yaşanan kuraklıklar, tarımsal üretimde kalite ve verim açısından kesintiye uğratmaktadır. Mevcut yer altı kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi ülkelerin geleceği için büyük önem arz etmektedir. Kuraklığa bağlı olarak, başta hububatlar olmak üzere bir çok tarımsal ürün etkilenmekte, bununla birlikte afetler de ciddi kayıplara neden olmaktadır.

Tarımı stratejik ve önemli hale getiren bir diğer önemli etken ise, bitiş tarihi bilinmeyen Ukrayna-Rusya savaşının devam ediyor olması.

Tüm dünyada ve coğrafyamızda yaşanan ekonomik ve siyasi gerilimler ile birlikte savaş ve silahlı çatışma ortamının da tüm insanlığı, barışı ve huzuru tehdit ettiği de bir gerçektir. Bu tür eylem ve söylemlerin bir an evvel son bulmasının tüm dünyanın rahat bir nefes almasına katkı sağlayacağı hepimiz tarafından bilinen bir gerçektir.

Ülkemiz açısından baktığımızda, yükselen döviz kurları ile birlikte gıdadan teknolojiye birçok mal ve hizmet fiyatları yükselmiş, özellikle hububat başta olmak üzere gıda ve enerji gibi ürünlerdeki fiyat artışları enflasyonun yükselmesine neden olmuştur.

Borsamız faaliyet ve hizmetleri kapmasında ise, her zaman olduğu gibi ilçemizin ekonomik, ticari, eğitim ve sosyo-kültürel ihtiyaçlarına katkıda bulunmaya devam etmiştir. Tarım ve tarım ticaretinin gelişmesi, kaliteli üretim, pazarlama ve alım – satım faaliyet ve hizmetlerinin şeffaf, etkin ve rekabetçi bir ortamda yapılması için projeler üreterek gerekli tedbirleri almaya devam etmektedir. Elektronik satış salonumuza uzaktan erişim yolu açılarak eş zamanlı alım – satım gerçekleştirilmeye başlanılmış, daha çok tüccar ve sanayicinin alım – satıma katılmasına imkan sağlanmıştır.

Bildiğiniz üzere, Borsamıza yakışan demokratik bir seçimi geride bırakmanın mutluluğunu, birlik ve beraberliğin sevincini yaşıyoruz. Tüm üyelerimize, bizlere olan güvenlerini bir kez daha gösterdikleri için şahsım ve meclis üyelerimiz adına teşekkür ediyor, güvenlerini boşa çıkartmamak için birlik ve beraberlik içerisinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi, Borsamızı sizlerle birlikte daha ileri taşıyacağımızı bilmenizi istiyorum. Kurullarımızda aramıza yeni katılan üyelerimize başarılar diliyor, önceki dönemde beraber çalıştığımız arkadaşlarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu kapsamda büyük bir güç birliği ile borsamızı daha ileri seviyeye taşıyabilmek, sektör içerisindeki paydaşlarımıza daha etkin ve hızlı hizmet sunabilmek, ilçemize ve ülkemize her alanda çok daha fazla katkıda bulunabilmek amacıyla çalışmalarımıza birlik ve beraberlik ruhu içerisinde ilk günkü heyecan ve enerjimiz ile devam edeceğiz.

Mutlu, huzurlu, sağlıklı ve başarılı dolu günleri barış içerisinde yaşamak dileği ile tüm üyelerimize, üreticilerimize ve paydaşlarımıza teşekkür eder, saygılarımı sunarım.