Kotasyon Listesi

15 Temmuz 1982 günlü  ve 17755  Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Borsasına, dahil maddeler ve
bu maddelerin alım ve satımlarının tescil hakkında Yönetmeliğin geçici maddesi hükmü gereğince Polatlı Ticaret
Borsası Kotasyonuna dahil maddeler ile bunların en az miktarını gösterir cetveldir.

MADDENİN CİNSİ EN AZ MİKTAR
1- HUBUBATLAR
Buğday
Arpa
Yulaf
Çavdar
Mısır
Pirinç
Tritikale
Darı
1.000 Kg
1.000 Kg
1.000 Kg
1.000 Kg
1.000 Kg
1.000 Kg
1.000 Kg
1.000 Kg
2 – HUBUBAT MAMULLERİ
Buğday Unu
Buğday Kepeği
Razmol
Bulgur
İrmik
Arpa Ezmesi
Bonkalite
Yem
Büyükbaş Hayvan Yemi
Küçükbaş Hayvan Yemi
Kanatlı Hayvan Yemi
1.000 Kg
1.000 Kg
1.000 Kg
200 Kg.
500 Kg.
1.000 Kg
1.000 Kg1.000 Kg
1.000 Kg
1.000 Kg
3 – BAKLİYAT MAMULLERİ
Mercimek
Kuru Fasulye
Nohut
Kimyon
250 Kg.
250 Kg.
250 Kg.
250 Kg.
4 – YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği
Haşhaş
Aspir
Konola
250 Kg.
500 Kg
250 Kg
250 Kg
5 – NEBATİ YAĞLAR
Ayçiçek Yağı 200 Kg
6 – ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
Et    Sığır ve Dana
Koyun ve Keçi
Kuzu
Bal
   30 Kg.
30 Kg.
30 Kg.
100 Kg.
7 – TEKSTİL HAMMADDELERİ
Tiftik
Yapağı
Yün
   25 Kg
50 Kg
100 Kg
8 – CANLI HAYVANLAR
Boğa
Öküz
İnek
Dana
Manda
Koyun
Keçi
Tosun
Düve
Malak
Buzağı
Kuzu
Oğlak
Tavuk / Piliç
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
5 Adet
5 Adet
2 Adet
2 Adet
2 Adet
5 Adet
5 Adet
5 Adet
1.000 Kg
9 – HAM DERİLER
Sığır
Dana
Manda
Malak
Koyun
Kuzu
Keçi
Oğlak
50 Kg.
50 Kg.
50 Kg.
50 Kg.
10 Adet
10 Adet
10 Adet
10 Adet
10 – YAŞ MEYVE ve SEBZELER
Kuru Soğan 200 Kg

1- Yukarıdaki maddelerden Canlı Hayvanlardan, Kurbanlıklar ile bir adet Adak hayvanların tescili yapılmaz.

2- Yukarıda belirtilen,Maddelerin karşılarında belirtilen en az miktarlarının,üzerindekilerin,Polatlı İlçesi dahilindeki
alım ve satımları Polatlı Ticaret Borsası’nın tesciline tabii olup, bunun Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Borsa
Meclisi’mizin, 09.05.1984 tarihli oturumunda, 2 sayılı kararla kabul edilerek onaylanmak üzere, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı’na teklif edilmiştir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın
22/05/1984 tarih ve 24/151 sayılı onayı ile uygun görülmüştür.