Diğer Kurumlar

Diğer Kurumlar 25 Ağustos 2022

Ceylanpınar Tarım İşletmesi 2022 Yılı Mahsul Buğday Satışı

31.08.2022 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT:10.00’DA ŞANLIURFA TİCARET BORSASINDA 2022 YILI İSTİHSALİ 10.249,86 TON MAHSUL BUĞDAY 39 PARTİ HALİNDE AÇIK ARTTIRMA USULÜ İLE SATILACAKTIR. İHALE İLE İLGİLİ EVRAKLAR www.tigem.gov.tr ELEKTRONİK ADRESİNİN İHALELER