Hakkımızda

Polatlı Ticaret Borsası, 5174 sayılı Kanunun 28. maddesinde belirtildiği üzere, Kanunda yazılı esaslar dairesinde Borsaya dahil maddelerin alım – satım ve fiyatlarının tespiti ve ilanı işleriyle meşgul olmak üzere T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile 16 Nisan 1984’de kurulmuş ve organ seçimlerinin tamamlanmasına müteakip, 01 Temmuz 1984 tarihinde fiilen faaliyete geçmiş tüzel kişiliğe haiz kamu kurumudur.

Polatlı Ticaret Borsası Laboratuvarı 2000 yılında 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 34/f maddesine istinaden kurulmuştur.

Polatlı Ticaret Borsası Laboratuvarı olarak en önemli sorumluluğumuz; doğru ve güvenilir analiz sonuçları ortaya koymaktır. Doğru, güvenilir ve sistemli çalışan ve bunun sonucunda da AKREDİTE olan bir laboratuvarın sonuçları uluslararası düzeyde kabul görmektedir.

Laboratuvarımız 2007 yılında akredite olmuştur. Borsalar arasında akredite olan ilk borsa ünvanını taşımaktadır.

Polatlı Ticaret Borsası ve Laboratuvarının hukuki temsilcisi Yönetim Kurulu Başkanıdır. 5174 sayılı kanunun 33. maddesi gereği Borsayı, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreterin ortak imzaları bağlar.

NOT : Polatlı Ticaret Borsası Hububat Teknolojileri Laboratuarı 3.taraf şahıslara ve kamuya açık hizmet vermemektedir.