Kalite Politikamız

Laboratuvarının deney sonuçlarının kalitesini güvence altına almak için öncelikle bir “Laboratuvar politikası” oluşturulmuştur.

Laboratuvar Kalite Politikası

  • TS EN ISO/IEC 17025 Standardına uygun olarak hizmet verilmesi,
  • Hizmette tarafsızlık, bağımsızlık, eşitlik, dürüstlük ve gizlilik ilkeleri içinde; eğitilmiş personel ile geçerliliği olan metot ve cihazlar kullanılarak mümkün olan en kısa sürede, doğru ve güvenilir sonuç verilmesi,
  • Verilen tüm hizmetlerin belirlenen kalite seviyesinde ve teknik gereksinimlere en uygun biçimde gerçekleştirilmesi ve kalitede sürekliliğin sağlanması, ayrıca Ulusal veya Uluslararası standartların esas alınarak hizmet verilmesi,
  • Kalite düzeyinin gelişen teknoloji doğrultusunda artırılması,
  • Müşterilerle işbirliği yapılması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması,
  • Sürekli eğitim ve geliştirme çalışmalarının yapılması; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin izlenmesi; değerlendirilmesi ve uygulamaya konulması,
  • Çevrenin korunması ve kaynakların en uygun şekilde kullanılması,
  • Kalite Yönetim Sisteminin uygulanmasını bütün personelin öğrenmesi, uygulaması ve sürekli iyileştirmenin sağlanması,
  • Mevcut yönetim sisteminin sürekli gelişim ve etkinliğinin sağlanması
  • Konusunda ulusal alanda öncülük ve liderlik, uluslararası alanda işbirliği ve bütünleşme sağlanması Kalite politikamızdır.