Tarihçe

POLATLI TİCARET BORSASI

TARİHÇE ve MEVCUT DURUM

Polatlı Ticaret Borsası, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın izni ile 16 Nisan 1984’de kurulmuştur. Organ seçimlerinin tamamlanmasına müteakip 01 Temmuz 1984 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

01 Temmuz 1984 tarihinde faaliyete geçen Polatlı Ticaret Borsası, oluşturduğu satış salonu hizmetleri ile kotasyona dahil maddelerin alım ve satımı, fiyatların tespiti, tescil ve ilanı ile ilgili işlevini yerine getirmeye başlamıştır.

Polatlı Ticaret Borsasının faaliyete geçmesiyle birlikte, müstahsiller ürünlerini, numune esasına göre, borsa satış salonunda açık arttırma usulüyle, rayiç fiyattan ve peşin bedelle satma imkânına kavuşmuşlardır. Arz ve talebin uygun şartlarda karşılaşması ve müstahsillerin ürünlerini gerçek fiyatlardan değerlendirmeleri neticesinde; Borsamızın işlem hacmi her geçen yıl artarak devam etmektedir.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca yürütülen, Ürün Borsalarını Geliştirilmesi Projesi kapsamında, Polatlı Ticaret Borsası da yer almıştır. 2000 yılı içerisinde, bilgisayar donanımı, laboratuvar cihazları ve yazılım otomasyon konusunda yatırımlar gerçekleştirilmiştir. Söz konusu yatırımlar neticesinde, Ülkemizde ilk defa hububat ürünlerinin, laboratuvar ortamında kalite ve sınıflandırması yapılarak projeksiyon ve bilgisayar destekli sistemde alım ve satımı gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında ise Satış salonunda gerçekleştirilen tadilat ile birlikte sesli yanıt sistemi ile gerçekleştirilen alım satım işlemleri bilgisayar ortamında dokunmatik ekranlar ile çoklu satış sistemine geçilerek yapılmaya başlanılmıştır.

 

Bugün geldiği noktada, Polatlı Ticaret Borsası, her gün hububat alım ve satımının gerçekleştiği ve tamamen serbest piyasa şartlarında  fiyatların oluştuğu modern, güvenilir ve hızlı bir şekilde hububat ticaretine yön veren lider borsa konumundadır. Amacımız, Spot borsa işlemleri yönünden misyonunu tamamlayan borsamızın, forward, opsiyon ve vadeli işlemlerin gerçekleştirildiği piyasalarda da yerini alarak Ülke ekonomisine katma değer kazandırmaktır.

İlkelerinden ve hizmet kalitesinden ödün vermeyen Polatlı Ticaret Borsası, çalışmalarını ve ürettiği hizmetleri belgelendirmek suretiyle hizmet standardını sağlamıştır.

  • 2005 yılında, TS-EN-ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesini alarak kalite odaklı hizmet sunmaya başlanmıştır.
  • Laboratuvar hizmetlerine ilişkin olarak TÜRKAK tarafından 2007 yılında TS EN ISO/IEC 17025 Standardı kapsamında akredite edilmiş olup hizmetlerini 17025 Standardı kapsamında devam ettirmektedir.
  • O.B.B.ca, Ülkemizdeki oda ve borsaları AB.üyesi ülkelerdeki odaların seviyesine taşımak ve sunulan hizmette birlikteliği sağlamak amacıyla başlatılan Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi kapsamında Polatlı Ticaret Borsası da Akredite olan ilk 7 Borsa içerisinde yer alarak, akredite olmuştur. Yenilikçi, ilerici, modern ve öncü Borsa olma yolunda emin adımlarla hizmetlerini sürdürmektedir.

Ayrıca,

  • Mudilerce, Lisanslı Depoya ürün teslimi sonrasında Lisanlı Depo tarafından ürün karşılığında düzenlenen “Ürün Senetlerinin” alım-satım işlemlerinin yapılabilmesi için T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca, 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 53.maddesi ile aynı kanununa istinaden çıkartılan Ürün İhtisas Borsalarının Kuruluş, İşleyiş ve Denetim Usul ve Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen koşulları taşımasından dolayı Polatlı Ticaret Borsası 2012 yılında ulusal bazda yetkilendirilmiştir.

Borsamız, ilk yıllarda Haymana, Beypazarı, Ayaş, Sivrihisar ve Yunak İlçelerinin hububat pazarı iken, son yıllarda ülke genelindeki üretici ve tacirlerin de ürünlerini değerlendirdiği hububat merkezi konumuna gelmiştir.  2017 yılı içerisinde Polatlı Ticaret Borsası’na gelen ürünlerin % 44,48’i Polatlı ilçesinden % 55,2’si de diğer il ve ilçelerden gelmektedir.

Polatlı İlçesinin tarımsal  üretimi; iklim ve yağışların elverişli olduğu yıllarda 350-400 bin  tona kadar ulaşmaktadır. 2015, 2016  ve 2017 yıllarında gerek  bölgemizde gerekse de ülke genelinde rekoltenin yüksek olduğu görülmektedir. Borsamızın 2017 yılı işlem hacmi 803 Milyon TL., işlem gören hububat miktarı ise  932.241 tondur. Bu da borsamızın İç Anadolu Bölgesinin önemli bir kısmına hitap ettiğinin göstergesidir. Polatlı Ticaret Borsası’nda işlem gören, hububatların  % 26’lik kısmı İlçemizdeki Un ve Yem Fabrikalarında işlem görürken, % 74‘lik kısmı ise Üyelerimiz tarafından tüm yurt genelindeki Un ve Yem Fabrikalarına pazarlanmaktadır.

Polatlı Ticaret Borsası’nın amacı; hububatların serbest piyasa ilkeleri çerçevesinde, alıcı ve satıcılarını en iyi şartlarda  ve en uygun mekanlarda bir araya getirerek, çağdaş ve teknolojinin getirdiği cihaz ve donanımlarla destekli, spot ve vadeli işlemlerin yapıldığı seviye taşımak, borsacılığı ülke geneline hizmet verebilecek niteliğe kavuşturmak,  daha sonraki aşamada ise Dünya Borsalarına entegre olmaktır.

Polatlı, Konya, Eskişehir ve Edirne Ticaret Borsalarında işlem gören ürünlerin günlük oluşan fiyatlar, ülke genelindeki, Un sanayicilerine, Yem sanayicilerine, İhracatçı Birliklerine, Ticaret Borsalarına ve Sektör içerisindeki paydaşlarımıza Web ortamında iletilmekte ve bilgi dağıtımı sağlanmaktadır. Ayrıca, borsamızda oluşan günlük hububat fiyat bülteni, web sitemiz aracılığıyla (www.polatliborsa.org.tr), Türkiye ve dünya genelinde izlemektedir.

2010 yılı içerisinde, T.O.B.B.bilgi ağı oluşturarak, satış salonunda işlem gören ürünler, T.O.B.B.ne anlık olarak aktarılmaktadır. Ayrıca, İlçemiz çarşı merkezinde bulunan elektronik panoya, satış salonunda günlük oluşan fiyatlar on-line olarak aktarılmakta, ilçemiz üreticilerinin kullanımına sunulmuştur. Polatlı Ticaret Borsası 2013 yılında akıllı cep telefonlarına girerek, Google Play ve AppStore uygulamaları ile sektör içerisindeki paydaşlarımıza hizmet vermeye başlamıştır. Bu uygulama ile Kurumsal Bilgiler, Duyurular ve Haberler, paydalarımız tarafından izlenebilmekte ve Aylık Bülten ile Satış salonunda oluşan fiyatları anlık olarak görebilmektedirler.