Hizmetlerimiz

  • Fiziksel bölüm

Buğdayda; Hektolitre(hızlı/klasik), protein, rutubet(hızlı/klasik), kırık tane, cılız buruşuk tane, diğer hububat, haşere tah. Uğramış tane, emb. kararmış tane, fazla ısıya maruz kalmış tane, süne-kımıl tah.uğ.tane, dönmeli tane, lekeli benekli taneler, fsarium etkisine maruz kalmış tane, çimlenmiş filizlenmiş taneler, zararlı ot tohumları, diğer ot tohumları, kızışmış ve kurutma esnasında yanmış taneler, sürme ve rastıklı buğday, yabancı madde, taş ,toprak ve in organik mad., kavuz, çürümüş tane, zıt renkli buğday, diğer sınıf buğday, sertlik, bit ve ilaçlı tane

Arpada; Hektolitre(hızlı), protein, rutubet(hızlı), kırık tane, cılız buruşuk tane, diğer hububat, haşere tah. çimlenmiş filizlenmiş taneler, zararlı ot tohumları, diğer ot tohumları, kızışmış ve kurutma esnasında yanmış taneler, yabancı madde, taş ,toprak ve in organik mad., kavuz, çürümüş tane, 1000 dane ağırlığı, rastık, bit ve ilaçlı tane

Yulafta; Hektolitre(hızlı), rutubet(hızlı), kırık tane, diğer hububat, haşere tah. çimlenmiş filizlenmiş taneler, zararlı ot tohumları, diğer ot tohumları, kızışmış ve kurutma esnasında yanmış taneler, yabancı madde, taş, toprak ve in organik mad, çürümüş tane,kavuz yabani yulaf, diğer sınıf yulaf, bozuk tane, bit ve ilaçlı tane

Çavdarda; Hektolitre(hızlı), rutubet(hızlı), kırık tane, diğer hububat, haşere tah. Çimlenmiş filizlenmiş taneler, zararlı ot tohumları, diğer ot tohumları, kızışmış ve kurutma esnasında yanmış taneler, yabancı madde, taş, toprak ve in organik mad, çürümüş tane, Çavdar Mahmuzu, diğer sınıf çavdar, bit ve ilaçlı tane analizleridir.

  • Kimyasal Bölüm

Buğdayda; Gluten, Gluten indeks, Zeleyn Sedimantasyon, Gecikmeli Sedimantasyon, Düşme Sayısı(Falling Number(FN)), Kül analizleri yapılmaktadır.

  • PTB Deney Faaliyetleri Kapsamı
Polatlı Ticaret Borsası Laboratuvarı Deney Faaliyetleri Kapsamı
 Test Adı Kullanılan Cihaz Adı Kullanılan Test Metodu
Duyusal Özellikler(renk-koku) Manuel TS 2974 Madde:5.2.1
·   Hektolitre PERTEN IM 9500 İşletme içi metot-MT.02
·   Protein                             PERTEN IM 9500 AACCMetod 39-10/İş içi Met. MT.01
·   Rutubet PERTEN IM 9500 İşletme içi metot-MT.02
·   Sertlik Inframatic 8600 AACC Metod 39-70A
·  Süne ve Kımıl Emgili Tane Manuel TS 2974 Madde:2.3.6
Kırık Tane Manuel TS 2974 Madde: 5.3.7
Cılız BuruşukTane Manuel TS 2974 Madde: 5.3.8
·   Diğer Hububat Manuel TS 2974 Madde:
Haşere Tah. Uğ. Tane Manuel TS 2974 Madde: 5.3.19
Embriyosu Kar. Tane Manuel TS 2974 Madde: 5.3.12
Kurutma Es. Fazla Is. M.K. Ta. Manuel TS 2974 Madde: 5.3.13
Lekeli Benekli  Tane Manuel TS 2974 Madde: 5.3.16
Kısmen veya Dönmeli Tane Manuel TS 2974 Madde: 5.3.30
Fusarium Et.Kal. Tane Manuel TS 2974 Madde: 5.3.17
Çimlenmiş Filizlenmiş Tane Manuel TS 2974 Madde: 5.3.14
Zararlı Ot Tohumları Manuel TS 2974 Madde: 5.3.18
Diğer Ot Tohumları Manuel TS 2974 Madde: 5.3.18
Kızışmış ve Kur.Es.Yan. Tane Manuel TS 2974 Madde: 5.3.15
Sürme Rastıklı Buğday Manuel TS 2974 Madde: 5.3.22
·Diğer Yabancı Madde Manuel TS 2974 Madde5.3.6
·     
Taş Toprak İn Org.Madde Manuel TS 2974 Madde: 5.3.6
Kavuz Manuel TS 2974 Madde: 5.3.6
Çavdar Mahmuzu(ergot) Manuel TS 2974 Madde: 5.3.24
Çürümüş Tane Manuel TS 2974 Madde: 5.3.9
Ölü ve Haşere Parçaları Manuel TS 2974 Madde: 4.2.2
Zıt Renkli Buğdaylar Manuel TS 2974 Madde: 5.3.11
Diğer Sınıf Buğdaylar Manuel TS 2974 Madde: 5.3.33
Bit ve İlaçlı Tane Manuel TS 2974 Madde: 5.2.1
Arpa Rastığı Manuel TS 4078 Madde:5.3.20
Diğer Tipten Yulaf Taneleri Manuel TS 3200 Madde:5.3.17
Diğer Tipten Çavdar Taneleri Manuel TS 3267 Madde:5.3.20
·  Gluten Glutomatic(PERTEN) TS EN ISO 21415-1                      *
·  Index Index(PERTEN) TS EN ISO 2974 Madde:5.3.31    *
·  Sedimantasyon Brabender TS EN ISO 5529                           *
·  Falling Number(FN) Falling Number(PERTEN) TS EN ISO 3093                           *