Madde Grupları İşlem Miktarı

MADDE GRUPLARI 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Hububatlar 1.107.497 979.898 712.906 634.095 1.082.056 1.131.431 1.217.907
Ürün Senedi 7.672
Makbuz Senedi 12.400 14.999 1.309 4.546 1.456 167
Hububat Mamulleri 66.583 88.553 77.788 75.728 84.840 98.577 114.154
Bakliyatlar 418 286 104 202 625 179 141
Çeşitli Maddeler 3.743 3.254 1.943 1.491 4.163 5.490 4.483
Yağlı Tohumlar 5.855 13.226 2.141 4.938 10.219 10.704 10.090
Tekstil Hammaddeler 28 16 19 13 25 44 47
Canlı Hayvanlar 329 548 589 831 681 616 729
Hayvansal Gıda Maddeleri 127 562 247 489 304 255 201
Kotasyon Dışı Maddeler 300.497 442.539 367.443 323.645 335.717 340.942 295.649
T O P L A M 1.485.079 1.541.282 1.178.075 1.042.741 1.522.876 1.589.694 1.651.240