Madde Grupları İşlem Miktarı

MADDE GRUPLARI 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Hububatlar 738.247 357.447 332.924 291.820 394.682 397.035 514.275
Hububat Mamulleri 10.215 7.688 4.397 4.029 9.426 6.195 6.819
Bakliyatlar 4.154 790 906 514 2.738 2.396 1.500
Çeşitli Maddeler 2.131 2.777 7.354 3.585 3.993 3.759 5.095
Yağlı Tohumlar 9 40 2 124 459 744 540
Tekstil Hammaddeler 11 72 37 74 38 42 77
Çeşitli Gıda Maddeleri 200 253 210 848 1.398
Canlı Hayvanlar 1.062 1.017 15 12 733 639 1.023
Ham Deriler 166 235 178 65 6 2 1
Hayvansal Gıda Maddeleri 7 5 25 100 30 66 129
Makbuz Senedi 193 735 325 27 181
Hayvani Yağlar
Nebati Yağlar
Av Derileri
Meyve Çekirdekleri
Kotasyon Dışı Maddeler 146.872 329.218
T O P L A M 756.002 370.271 346.284 301.268 413.278 559.175 858.858