Madde Grupları İşlem Miktarı

MADDE GRUPLARI 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Hububatlar 896.792 1.072.724 836.554 1.200.962 1.284.480 1.124.375 1.347.930
Ürün Senedi 35.397 23.552 5.398
ELÜS 3.045 24.285 9.253 2.313
Makbuz Senedi 52 19
Hububat Mamulleri 107.574 108.262 150.729 252.061 372.144 301.353 73.057
Hayvan Yemi 69.239 186.890 98.255
Bakliyatlar 560 362 618 738 334 1.208 3.317
Çeşitli Maddeler 2.382 6.093 4.557 1.835 3.390 2.166 2.589
Yağlı Tohumlar 19.848 25.452 11.034 8.617 8.895 8.054 9.173
Nebati Yağlar 14
Tekstil Hammaddeler 40 135 111 81 77 67 114
Canlı Hayvanlar 747 614 405 1.010 1.222 595 359
Hayvansal Gıda Maddeleri 107 835 626 537 906 1.486 6.381
Kotasyon Dışı Maddeler 332.674 389.880 363.339 373.091 316.543 375.677 371.205
T O P L A M 1.396.173 1.627.928 1.376.416 1.863.231 1.997.244 1.817.294 1.890.910