VİZYON

Tarımsal üretiminde sürdürülebilirliğin sağlanması bakımından hayati önem taşıyan Lisanslı Depoculuk sisteminin geliştirilmesi, benimsetilmesi ve yaygınlaştırılması katkı sağlamak, üreticilerimiz başta olmak üzere tüm paydaşlara ve piyasalara güven vermektir.

MİSYON

Şirketimizin kurulmasında ortaklarımızın ortaya koyduğu irade ve felsefe ile5300 Sayılı Yasanın amacına uygun olarak lisanslı depoculuğun gelişiminde öncü olmak, paydaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmektir.

Lisanslı Depoya Ürün Teslimi Ve Avantajları

 • Randevu almadan, sıra beklemeden ve miktar sınırlaması olmadan ürün teslim edilebilir.
 • Ürün tesliminde kimlik belgesi ve anlaşmalı bir bankada açılmış yatırım hesabının bulunması yeterlidir.
 • Ürünün sınıf, derece ve kalitesini bağımsız Yetkili Sınıflandırıcı belirlemektedir.
 • Miktarı ve kalitesi tespit edilerek Lisanslı Depoya kabul edilen ürün için elektronik ürün senedi (ELÜS) düzenlenir.
 • Ürünler 24 aya kadar miktar ve kalite kaybı olmadan muhafaza edilir.
 • Lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünler için devletin 3 TL/Ton/Ay kira desteği mevcuttur. Ürün sahibi üretici ise bu destek 6 TL/Ton/Ay olmaktadır.
 • Dolayısıyla ürünün depodan çıkışında ya da ELÜS satışında üreticilerden 2,25 TL/Ton/Ay, diğer mudilerden ise 5,25 TL/Ton/Ay depo kirası ücret farkı tahsil edilecektir.

 

Elektronik Ürün Senedi (ELÜS)  İle Kazanılan Diğer İmkânlar

 • Ürünler her tür risk karşısında sigortalıdır.
 • Lisanslı depolara teslim edilen ürünler ELÜS vasıtasıyla Yetkilendirilmiş Borsalarda elektronik ortamda peşin olarak alınıp satılabilmektedir.
 • ELÜS’ler teminat gösterilerek anlaşmalı bankalardan kredi kullanılabilmektedir.
 • Lisanslı depolara ürün teslim eden üreticilere; %2 stopaj, %2 SGK primi muafiyeti, ton başına 25 lira nakliye desteği, araç başına 25 lira analiz desteği sağlanmaktadır.
 • Ayrıca anlaşmalı bankalardan ürün bedelinin yüzde 75’ine kadar sıfır faizli ve 9 ay vadeli kredi kullanma imkânı tanınmaktadır.
 • ELÜS alım satımında elde edilen kazançlar gelir ve kurumlar vergisinden muaftır.
 • ELÜS’lerin alım ve satımı KDV’den muaftır (Ürünü depodan çeken öder).
 • Düzenlenen sözleşme ve ELÜS’ler damga vergisinden muaftır.