KVKK Başvuru Formu

PTB TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK A.S
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BAŞVURU FORMU

I. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin, kişisel verileri işlenen ilgili kişiye (“Başvuru Sahibi”) belirli haklar tanınmıştır. Kanun’un 13/1. maddesi hükmü uyarınca; veri sorumlusu PTB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.S (“Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Üçpınar Mah. Asağı Üçpınar Küme Evleri No:49 Polatlı/ANKARA adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,
  • kvkkptbdepoculuk@hotmail.com adresine e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

  KVK İlgili Kişi Başvuru Formu İndirmek İçin Tıklayın