Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

Konusunda tecrübeli personelle, tarafsızlık ilkesi içerisinde, gizlilik prensibine dayanarak ve uluslararası metotlar kullanılarak en uygun şartlarda analizleri gerçekleştirmek ve müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Standartları yüksek, verimli ve etkili bir şekilde çalışmak ve en iyi hizmeti vererek, tarafsız, doğru, güvenilir ve hızlı analizler yapmak.

VİZYONUMUZ

En iyi düzeyde fiziki altyapı, teknik donanım ve uzman personele sahip olmak. Uluslararası Standartların gereklerini karşılayan bir düzeyde ve kalitede müşterilerine hizmet vererek müşteri memnuniyetini arttırmak. Analiz kalitesini artırmak. Yapılan analiz kapsamını genişletmek. Analiz talebini geçmiş yıllara oranla her yıl arttırarak müşteri şikayetlerini en aza indirgemek suretiyle sürekli gelişim içerisinde olmak.

DEĞERLERİMİZ

Amaçlarımıza ulaşmamızda yol gösteren, iş ve yaşam biçimi haline getirdiğimiz değerlerimiz;

  • -Kurumsal kimliğimizi temsil eden, paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını zamanında ve etkin olarak belirleme,
  • Konulan hedeflerde, zorluklar karşısında yılmayıp, inanıp, azmedip, mazeret üretmeden işi başarıncaya kadar yüksek gayret göstermek,
  • Yasal ve etik kurallara uymak,
  • Adil, dürüst, inançlara ve farklılıklara saygılı davranmak,
  • Lider, öncü ve yenilikçi,
  • Kaliteli hizmet sunma,
  • Topluma, insana ve çevreye saygılı ve duyarlı,
  • Paydaş memnuniyetini düzenli olarak ölçme ve sonuçlarını analiz etme,