KVKK Başvuru Formu

BORSA POLATLI LABORATUVAR HİZMETLERİ A.Ş
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE BAŞVURU FORMU

I. GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin, kişisel verileri işlenen ilgili kişiye (“Başvuru Sahibi”) belirli haklar tanınmıştır. Kanun’un 13/1. maddesi hükmü uyarınca; veri sorumlusu Borsa Polatlı Laboratuvar Hizmetleri A.Ş (“Şirket”) bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;

  • Ticaret Borsası Sitesi İstiklal Mahallesi Yalım Erez Cadde No: 4 Posta Kodu: 06910 Polatlı Ankara adresine bizzat/elden teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir,
  • KVKK@polatliborsa.org.tr adresine e-posta aracılığı ile iletebilirsiniz.

Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemler üzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Şirketimiz tarafından duyurulacaktır.

  KVK İlgili Kişi Başvuru Formu İndirmek İçin Tıklayın