Misyon & Vizyon

MİSYON

Anadolu Aracılık Hizmetleri A.Ş., ihtiyaç ve beklentileri en iyi şekilde anlayarak, tüm paydaşlarına aynı şeffaflık ile yaklaşan, riskleri izleyen ve yöneten, disiplinli, bilgi ve analize dayanan objektif bir hizmete ve sürdürülebilir büyümeye odaklanarak, rekabet gücü ile tercih edilen, memnuniyet gözetmek suretiyle finansal erişimi kolaylaştıracak hizmet vermeyi planlamaktadır.

VİZYON

Tarım sektörünün hak ve menfaatlerini korumak, rekabet gücünün artırılmasına, haksız rekabetin önlenmesine, tarım ticaretinin kolaylaştırılmasına ve finansal istikrarın sürdürülmesine katkıda bulunmaktır.

DEĞERLERİMİZ

Amaçlarımıza ulaşmamızda yol gösteren, iş ve yaşam biçimi haline getirdiğimiz değerlerimiz;

– Kurumsal kimliğimizi temsil eden, paydaşlarımızın beklenti ve ihtiyaçlarını zamanında ve etkin olarak belirleriz.

* Dürüst, güvenilir ve şeffaf

* Lider, öncü ve yenilikçi,

* Kaliteli hizmet sunan,

* Topluma, insana ve çevreye saygılı ve duyarlı,

* Paydaş memnuniyetini düzenli olarak ölçmek ve sonuçlarını analiz etmek,