Anadolu Aracılık Hizmetleri A.Ş.

HAKKIMIZDA

Borsa Polatlı Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) İşlem Piyasası Platformu’nda, işlemler Polatlı Ticaret Borsası’nın iştiraki olan ANADOLU ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş. aracılığıyla etkin bir şekilde ve güvenle gerçekleştirilmektedir.

Borsa Polatlı Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) İşlem Piyasası Platformu, Polatlı Ticaret Borsası ile sözleşme imzalayan Lisanslı Depo işletmelerinin depoladıkları ürünler karşılığında düzenlemiş olduğu Elektronik Ürün Senetlerinin Alım – Satım işlemlerini gerçekleştiren elektronik bir platformdur.

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Lisanslı Depo İşletmelerince düzenlenen Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) ticaretini yürütmek üzere yetkilendirilen Polatlı Ticaret Borsası, tarımsal ve teknolojik alanda gelişmeleri takip ederek en uygun şekilde Tarım Piyasalarının Finansal Piyasalara uyumunu sağlamış ve Ülkemizde ilk olarak Anadolu Aracılık Hizmetleri A.Ş aracılığıyla Borsa Polatlı Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) İşlem Piyasası Platformu’nda Elektronik Ürün Senedinin alım – satım işlemini gerçekleştirmiştir.

Üretici, tüccar ve sanayicinin buluştuğu Borsa Polatlı Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) İşlem Piyasası Platformu sayesinde çok sayıda alıcının oluşturacağı rekabetten ve piyasanın fiyat istikrarı içerisinde dengelenmesinden yararlanılabilecektir.

Anadolu Aracılık Hizmetleri A.Ş. ekonomik, ticari, sosya-kültürel ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda yeni proje ve çözümler üreterek, tarım ticaretinin modern alt yapılarda yapılmasına ve tarım ticaretini kolaylaştırıcı faaliyetlerde bulunulmasına yardımcı olmaktadır.

Anadolu Aracılık Hizmetleri A.Ş. sektör içerisindeki paydaşlarına ve ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla faaliyet ve çalışmalarını devam ettirmektedir.

Tarım sektörü içerisinde yer alan hububatın verimli ve kaliteli üretimi için yapılan çalışmaların destekçisi ve ticaretinin etkin bir şekilde yapılması için de kurulduğu günden itibaren yeni projeler üreterek yatırımlarına devam ettirmektedir.

Bu kapsamda Anadolu Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin amacı Borsa Polatlı Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) İşlem Piyasası Platformu ile Ülke geneline hizmet verebilmek ve daha sonraki aşamalarda Dünya Borsalarına ve Finansal Piyasalara entegre olabilmektir.