TMO Peşin Hububat Satışları

TMO Peşin Hububat Satışları

Bilindiği üzere TMO’nun Elektronik Ürün Senetli (ELÜS) stokları ile ithal ve bazı yerli ürünlerin satış işlemi web tabanlı “TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMLARI” üzerinden
yapılmaktadır. Kullanıcılar platforma mail adresleri ve şifreleri ile giriş yapabileceklerdir.

Platformlara ilk defa üye olacak kişi ve firmaların; internet üzerinden üye olması, üyeliğini ve üye olurken girdiği bilgilerin doğruluğunu hinterlandında bulunduğu TMO Şube Müdürlüğüne giderek onaylatması gerekmektedir. Her firma sisteme bir kez üye olabilecek, bu üyelik ise firma içerisinde bir kişi ile sınırlı tutulacaktır. Sistemde üyelerin sektör ayrımı ve fiili tüketim takibi yapılacağından üyelik aşamasındaki bilgilerin (fiili tüketim, ihracat miktarı, adres beyanı, fabrika sayısı vb) doğru bir şekilde girilmesi önem taşımaktadır.

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMLARI üzerinden dağıtımı ve satışı yapılacak ekmeklik buğday, makarnalık buğday ve arpa için 04 Ekim – 12 Ekim 2021 (dahil) tarihleri arasında talep toplanacak, talep toplanması saat 17:00′ da sona erecektir.

ELÜS satışlarından; TMO Elektronik Satış Platformuna ve satışların takas ile ciro işlemlerinin yapılacağı Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’ ne (TÜRİB) üye olan ilgili firmalar/kişiler yararlanacaktır. İthal ve yerli ürün satışlarına başvuru için sadece TMO Elektronik Satış Platformuna kayıt olmak yeterli olacaktır.

Makarnalık Buğday stoklarına;

 • Üretiminde makarnalık buğday kullanan bulgur fabrikaları

Ekmeklik Buğday stoklarına;

 • Un fabrikaları
 • Üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikaları
 • Kanatlı hayvan besici ve yetiştiricileri (beyaz et, yumurta vs.)

Arpa stoklarına;

 • Besici ve yetiştiriciler
 • Yem fabrikaları

müracaat edebilecektir.

Şube müdürlükleri üzerinden satışa açılacak stok miktarı:

 • Ekmeklik Buğday 764 Ton
 • Arpa 158.500 Ton

Platform üzerinden satışa açılacak stok miktarları;
ELÜS:

 • Ekmeklik Buğday 19.717.919 KG
 • Makarnalık Buğday 101.860 KG
 • Arpa 99.040 KG

Platform üzerinden satışa açılacak ithal ve yerli ürün stok miktarları

 • Ekmeklik Buğday 534.655 Ton
 • Makarnalık Buğday 9.899 Ton
 • Arpa 151.500 Ton

Başvurular üzerinden alınacak olup TMO Elektronik Satış Platformları başvuru yapacak firmalar platform üzerinden “Güncel Satış Listesi” veya “Menü” kısmından satış listelerine ulaşıp, tekliflerini girerek ELÜS ve İthal ürün başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır.

Un sektörüne yönelik satışa açılan ekmeklik buğday stokları Kuruluşumuza makul fiyatlarla piyasaya ekmeklik un vereceğini taahhüt eden firmalara, verdikleri fiyat taahhütleri dikkate alınarak dağıtılacaktır.Un fabrikaları fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde (04 – 12 Ekim (dahil) 2021 saat 17.00’a kadar) TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır. TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden un taahhüt fiyatı vermeyen firmalara tahsis yapılmayacaktır. Ayrıca firmaların taahhüt fiyatlarının cari aya ait reel fiyatlar olması (eski sözleşmeler kapsamında verilen fiyatlar olmaması) şartı aranacaktır.

Yem fabrikalarına yapılacak arpa satışlarımız “Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu” üzerinden yapılacaktır. Yem satış fiyat listesini (04 – 12 Ekim (dahil) 2021 saat 17.00’a kadar) “Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu” na giriş yapmayan yem fabrikalarının başvuruları kabul edilmeyecektir.

Şube müdürlüklerimiz tarafından dağıtımı yapılacak arpa tahsis miktarları 19 Ekim 2021 tarihinden itibaren açıklanacaktır. İthal ve yerli ürünler ile ELÜS’ lerin tahsis sonuçları 15 Ekim saat 
17:00’den itibaren platform üzerinden talep eden firmalarca görülebilecektir. ELÜS tahsis sonuçları takas ve ciro işlemlerinin yapılabilmesi için 18 Ekim tarihinde Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’ ne (TÜRİB) gönderilecektir. ELÜS satışlarında 18 Ekim – 28 Ekim 2021 (dahil) tarihleri arasında her gün ELÜS tahsis miktarları takas için TÜRİB’ de işlem görecektir. Talep sahiplerinin yatırım hesaplarında bu tarih itibariyle tahsis edilen ürün miktarına karşılık gelen ürün bedellerinin yatırılmış olması gerekmektedir.

TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapılan ithal ve yerli ürün satışları tahsislerin görülmesini müteakip 05.11.2021 tarihine kadar TMO hesaplarına para yatırılmak sureti ile teslim alınabilecektir.

Satış esasları ile ilgili detaylı bilgilere “https://www.tmo.gov.tr/kurum-haber/329/tmo-ekim-ayinda-toplam-870-bin-ton-hububati-satisa-acmistir” web adresinden ulaşılabilecektir.

Diğer Yazılar

Toprak Mahsulleri Ofisi 4 Mart 2024

Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

  Detaylı bilgiler ekte yer almaktadır…

TOBB ve Diğer Kuruluşlar 19 Mart 2019

Bilindiği üzere Kuruluşumuzun Elektronik Ürün Senetli (ELÜS) stoklarının şartlı satış işleminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla web tabanlı “ELÜS SATIŞLARI” platformu oluşturulmuştur. Oluşturulan web tabanlı platform üzerinden ikinci satışımız 19 – 21 Mart

Toprak Mahsulleri Ofisi 8 Mart 2019

TMO Makarnalık Buğday Satışı

Toprak Mahsulleri Ofisi stoklarında bulunan makarnalık buğdayların satışına kalitelerine göre değişen 1.160 – 1.270 TL/Ton fiyat aralığında peşin bedel mukabili 01 – 31 Mart 2019 tarihleri arasında devam edilecektir. Talep