TMO Peşin Hububat Satışları

TMO Peşin Hububat Satışları

Bilindiği üzere Toprak Mahsulleri Ofisi Elektronik Ürün Senetli (ELÜS) stokları ile ithal ve bazı yerli ürünlerin satış işlemi web tabanlı “TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMLARI” üzerinden yapılmaktadır. Kullanıcılar platforma mail adresleri ve şifreleri ile giriş yapabileceklerdir.

Platformlara ilk defa üye olacak kişi ve firmaların; internet üzerinden üye olması, üyeliğini ve üye olurken girdiği bilgilerin doğruluğunu hinterlandında bulunduğu TMO Başmüdürlüğüne/Şube
Müdürlüğüne giderek onaylatması gerekmektedir. Her firma sisteme bir kez üye olabilecek, bu üyelik ise firma içerisinde bir kişi ile sınırlı tutulacaktır. Sistemde üyelerin sektör ayrımı ve fiili tüketim takibi yapılacağından üyelik aşamasındaki bilgilerin (fiili tüketim, ihracat miktarı, adres beyanı, fabrika sayısı vb) doğru bir şekilde girilmesi önem taşımaktadır.

TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMLARI üzerinden dağıtımı ve satışı yapılacak ekmeklik buğdaylar için 26 Nisan – 30 Nisan 2022 (dahil) tarihleri arasında, mısırlar için ise 01 Mayıs – 11 Mayıs 2022 (dahil) tarihleri arasında talep toplanacak, talep toplanması saat 17:00′ da sona erecektir.

ELÜS satışlarından; TMO Elektronik Satış Platformuna ve satışların takas ile ciro işlemlerinin yapılacağı Türkiye Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’ ne (TÜRİB) üye olan ilgili firmalar/kişiler yararlanacaktır. İthal ve yerli ürün satışlarına başvuru için sadece TMO Elektronik Satış Platformuna kayıt olmak yeterli olacaktır.

Ekmeklik Buğday stoklarına;

  • Un fabrikaları
  • Üretiminde ekmeklik buğday kullanan bulgur fabrikalarıMısırlar stoklarına;
  • Kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlar
  • Büyükbaş (24 aydan büyük dişi) besiciliği yapanlar

müracaat edebilecektir.

Platform üzerinden satışa açılacak stok miktarları;
ELÜS:

  • Ekmeklik Buğday 13.679.148 KG
  • Mısır                               39.160 KG

Platform üzerinden satışa açılacak ithal ve yerli ürün stok miktarları

  • Ekmeklik Buğday 686.632 Ton
  • Mısır                        221.027 Ton

Başvurular üzerinden alınacak olup TMO Elektronik Satış Platformları başvuru yapacak firmalar platform üzerinden “Güncel Satış Listesi” veya “Menü” kısmından satış listelerine ulaşıp,
tekliflerini girerek ELÜS ve İthal ürün başvuru işlemlerini tamamlayacaklardır.

Un sektörüne yönelik satışa açılan ekmeklik buğday stokları Kuruluşumuza makul fiyatlarla piyasaya ekmeklik un vereceğini taahhüt eden firmalara, verdikleri fiyat taahhütleri dikkate alınarak dağıtılacaktır. Un fabrikaları fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde (26 Nisan – 30 Nisan (dahil) 2022 saat 17.00’a kadar) TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır. 31 Mayıs 2022 (dahil) tarihine kadar geçerli olmak üzere un fiyatını fabrika teslimi peşin 260 TL/Çuval’ın (260 TL dahil) altında taahhüt eden un fabrikalarına satışa açılan stoklarla sınırlı olmak kaydıyla aylık fiili tüketimlerinin % 60’ına kadar tahsis yapılacaktır. TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden un taahhüt fiyatı vermeyen firmalara tahsis yapılmayacaktır. Ayrıca firmaların taahhüt fiyatlarının cari aya ait reel fiyatlar olması (eski sözleşmeler kapsamında verilen fiyatlar olmaması) şartı aranacaktır.

İthal ve yerli ürünler ile ELÜS’ lerin tahsis sonuçları ekmeklik buğdayda 05 Mayıs 2022, mısırlar 13 Mayıs 2022 tarihi saat 17:00’den itibaren platform üzerinden talep eden firmalarca görülebilecektir. ELÜS tahsis sonuçları takas ve ciro işlemlerinin yapılabilmesi için ekmeklik buğdaylar 09 Mayıs 2022 – 27 Mayıs 2022 (dahil) tarihleri arasında her gün, mısırlar ise 16 Mayıs – 27 Mayıs 2022 (dahil) tarihleri arasında her gün Ürün İhtisas Borsası A.Ş.’ ne (TÜRİB) gönderilecektir. Talep sahiplerinin yatırım hesaplarında bu tarih itibariyle tahsis edilen ürün miktarına karşılık gelen ürün bedellerinin yatırılmış olması gerekmektedir.

TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapılan ithal ve yerli ürün satışlarında tahsislerin görülmesini müteakip ekmeklik buğdaylar için 20.05.2022, mısırlar için ise 27.05.2022 tarihine kadar TMO hesaplarına para yatırılmak sureti ile teslim alınabilecektir.

Satış esasları ile ilgili detaylı bilgilere www.tmo.gov.tr web adresinden ulaşılabilecektir.

Diğer Yazılar

Toprak Mahsulleri Ofisi 1 Haziran 2020

Bakliyat Satışı

TMO stoklarımızda bulunan kalibre edilmiş (2 kg’lık paketli) nohut ve yeşil mercimeklerin perakende ve toptan satışına 01.06.2020 tarihi itibariyle kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın peşin bedel mukabili olarak devam edilecektir.

Toprak Mahsulleri Ofisi 15 Mart 2023

Makarnalık Buğday Satışı

Bilindiği üzere Kuruluşumuz stoklarında bulunan makarnalık buğdaylar 2023 Mart ayı için makarna, şehriye ve bulgur fabrikalarına yönelik satışa açılmış, satışlara ilişkin usul ve esaslar daha önce duyurulmuştu. Bu defa Mart

Toprak Mahsulleri Ofisi 8 Şubat 2023

Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Bilindiği üzere Kuruluşumuz stoklarında yer alan ürünlerin satış işlemi web tabanlı “TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMLARI” üzerinden yapılmaktadır. Kullanıcılar platforma mail adresleri ve şifreleri ile giriş yapabileceklerdir. Platformlara ilk defa üye