Tablolar İşlem Miktarı

BORSAMIZDA İŞLEM GÖREN MADDELERİN YILLAR İTİBARİYLE
HAZIR MÜSTAHSİL SATIŞLARI (HMS)
(1.000 Kğ) TON

YILLAR 2014 2015 2016 2017 2018
HUBUBATLAR
Anadolu Durum Buğdayı 505 189 290 42 321
Anadolu Kırmızı Sert Buğday 100.489 91.522 212.759 128.118 123.869
Anadolu Beyaz Sert Buğday 13.955 6.778 6.455 1.054 649
Yemlik Buğday 243.170 413.442 326.397 375.300 357.776
Diğer Buğday 14.300 8.095 8.058 2.005 2.315
Makbuz Senedi
Ürün Senedi 580
Elektronik Ürün Senedi 3.045 24.285 3.588 571 76.441
Arpa 38.753 60.249 60.259 46.724 66.978
Çavdar 279 702 569 206 339
Yulaf 5.844 8.232 11.443 11.735 11.825
Mısır 190 5.281 13.721 20.631
Tritikale 10 99 106 72 90
T O P L A M 420.930 613.783 635.475 579.548 661.234
BAKLİYATLAR
Nohut 331 198 144 228 2.221
Kırmızı Mercimek 6 2 287
Yeşil Mercimek 36 44
Kuru Fasulye 130 38 55 34
T O P L A M 331 334 184 606 2.299
YAĞLI TOHUMLAR
Ayçiçeği (Yağlık) 3.553 2.983 3.401 3.348 2.832
Ayçiçeği (Çerezlik) 725 1.110 1.696 1.309 178
T O P L A M 4.278 4.093 5.097 4.657 3.010
ÇEŞİTLİ MADDELER
Kimyon 2.275 976 1.417 1.024 1.273
T O P L A M 2.275 976 1.417 1.024 1.273
KOTASYON DIŞI  MADDELER
Kotasyon Dışı Maddeler 53.797 54.794 43.974 42.607 325.849
T O P L A M 53.797 54.794 43.974 42.607 325.849
GENEL TOPLAM 481.611 674.980 686.147 628.442 993.665