Madde Grupları İşlem Hacmi

MADDE GRUPLARININ YILLAR İTİBARİYLE İŞLEM HACMİ
(TL.)

MADDE GRUPLARI 2014 2015 2016 2017 2018
Hububatlar 707.856.061 989.947.704 1.153.113.451 1.123.889.583 1.475.673.684
Ürün Senedi 3.933.556
Makbuz Senedi
Elektronik Ürün Senedi 2.271.822 18.908.376 8.066.792 2.434.397 78.949.630
Hububat Mamulleri 158.982.854 251.366.450 362.634.507 335.561.608 428.575.828
Hayvan Yemi 11.859.874 56.680.426 156.317.818 89.251.744
Bakliyatlar 1.038.286 1.759.605 1.248.994 4.087.868 10.000.361
Çeşitli Maddeler 20.640.563 11.491.127 22.406.673 21.391.736 28.764.754
Yağlı Tohumlar 20.333.125 19.218.406 24.808.719 25.409.134 24.777.734
Nebati Yağlar 37.895
Canlı Hayvanlar 8.510.590 11.540.976 14.557.143 9.219.505 70.057.391
Hayvansal Gıda Mad. 10.803.245 11.720.160 21.890.926 37.260.844 138.232.880
Ham Deriler 43.671 1.299.800 1.995.243 1.221.820
Tekstil Ham Maddeleri 501.960 628.216 627.970 690.534 1.075.738
Kotasyon Dışı Maddeler 76.970.794 102.010.573 85.579.876 91.523.807 48.630.046
T O P L A M 1.012.038.939 1.419.929.287 1.696.930.294 1.692.690.836 2.404.738.049