Madde Grupları İşlem Hacmi

MADDE GRUPLARININ YILLAR İTİBARİYLE İŞLEM HACMİ
(TL.)

MADDE GRUPLARI 2020
Hububatlar 1.607.873.886
Elektronik Ürün Senedi
Hububat Mamulleri 499.935.969
Bakliyatlar 59.870.444
Çeşitli Maddeler 19.967.202
Yağlı Tohumlar 79.591.90
Nebati Yağlar
Canlı Hayvanlar 78.793.981
Hayvansal Gıda Mad. 110.815.095
Ham Deriler 2.643.421
Tekstil Ham Maddeleri 1.264.835
Kotasyon Dışı Maddeler 102.561.667
T O P L A M 2.563.318.490