Madde Grupları İşlem Hacmi

Madde Grupları İşlem Hacmi

MADDE GRUPLARININ YILLAR İTİBARİYLE İŞLEM HACMİ
(TL.)

MADDE GRUPLARI 2020 2021 2022 2023
Hububatlar 1.607.873.886 2.351.437.026 4.562.906.839 7.599.386.710
Elektronik Ürün Senedi
Hububat Mamulleri 499.935.969 777.918.975 1.988.717.696 3.476.363.581
Bakliyatlar 59.870.444 59.197.797 61.289.706 80.646.405
Çeşitli Maddeler 19.967.202 27.885.681 25.633.095 57.139.405
Yağlı Tohumlar 79.591.90 167.364.175 196.729.168 567.029.651
Nebati Yağlar
Canlı Hayvanlar 78.793.981 110.858.952 184.709.065 1.220.619.323
Hayvansal Gıda Mad. 110.815.095 147.630.575 239.564.365 619.136.374
Ham Deriler 2.643.421 4.124.948 4.363.740 3.192.748
Tekstil Ham Maddeleri 1.264.835 1.497.840 2.636.938 6.269.948
Kotasyon Dışı Maddeler 102.561.667 17.462.448 186.250.645 372.069.973
T O P L A M 2.563.318.490 3.665.378.417 7.452.801.257 14.001.854.108