Akıllı KOBİ Platformu

Akıllı KOBİ Platformu

Konu: Akıllı KOBİ Platformu

Akıllı KOBİ Platformu, işini dijitale taşımak ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlerin tek bir noktadan ulaşılabilir olmasını sağlamak ve bu konuda rehberlik ve eğitim hizmetleri sunmak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Visa iş birliğinde hazırlanan bir dijital dönüşüm platformudur.

www.akillikobi.org.tr adresinde faaliyet gösterecek platform çerçevesinde;

– Teknoloji tedarikçilerinin ürün ve hizmetleri, KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine yönelik olarak karar almalarına yardımcı olacak şekilde sınıflandırılacak ve bir dijital çözümler sergi alanı oluşturulacak,
– Dijital dönüşüm konusunda eğitim içerikleri ile uzman görüş ve makaleleri yayınlanacak,
– KOBİ’leri dijital dönüşüm konusunda yönlendirecek etkinlikler gerçekleştirilecektir.

Teknoloji tedarikçisi nedir?
İşletmelerin dijitalleşmesi ve dijital dönüşümlerini gerçekleştirmeleri amacıyla ürün ve hizmetler sunan şirketler teknoloji tedarikçisidir. Teknoloji tedarikçilerinin ürün ve hizmetlerine yönelik örnekler ekte gönderilmektedir.

Teknoloji tedarikçileri neden Akıllı KOBİ platformunda yer almalıdır?
Bilindiği üzere KOBİ’ler dijital dönüşümlerini tek başlarına gerçekleştirememekte, bunun için dışarıdan ürün veya hizmet satın almaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak için birçok teknoloji tedarikçisi tarafından ürün ve hizmet geliştirilmekte, bu ürün ve hizmetlerin KOBİ’lere ulaşmasını sağlamak için tanıtım ve pazarlama çalışmaları yürütülmekte ve KOBİ’lere ulaşmaya çalışılmaktadır.

Dijital dönüşüm konusunda geliştirilen bu ürün ve hizmetler ile bu konuda yönlendirme yapan politikalar arasında KOBİ’ler, bu kalabalık içerisinde dijital dönüşüm konusunda harekete geçmekte kararsız kalmakta, dönüşüme başlayamamakta veya başladıktan sonra dönüşümlerini tamamlayamamaktadır.

Bu kapsamda Akıllı KOBİ platformu ile birlikte KOBİ’ler, burada yer alacak eğitim içerikleri ve uzman görüşleri ile dijital dönüşüm konusunda bilgilendirilecek, öğrendiği bilgiler doğrultusunda dijital çözümler sergi alanı ile ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlere ulaşabilecek, KOBİ’lerin uygulaması için örnek modeller oluşturulacak, teknoloji tedarikçileri ile iletişime geçebilecek, dijitalleşme konusunda olgunluk seviyesini ölçebilecek ve dijital dönüşümü için karar alması kolaylaştırılacaktır. Ayrıca platform çerçevesinde gerçekleştirilecek etkinliklerle KOBİ’ler dijital dönüşümlerini sağlamaları için teşvik edilecek ve bunu gerçekleştirmek için dijital çözümleri sergi alanını ziyaret etmeleri tavsiye edilecektir.

Teknoloji tedarikçileri ise Akıllı KOBİ platformunda kendi işletmelerini tanıtabilecek, sınırsınız sayıda ürün ve hizmetlerini kategori bazlı sergileyebilecek, KOBİ’ler ile doğrudan mesajlaşabilecek ve yayınlayacakları indirim kodları ile KOBİ’lerin ilgisini doğrudan ölçebileceklerdir.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Visa iş birliğinde hayata geçen platform ile teknoloji tedarikçileri TOBB’un Türkiye’nin 81 ilinde faaliyet gösteren 1,5 Milyon işletme üyesine erişim imkanı bulacak, gerçekleştirilecek etkinlikler ve duyurularla milyonlarca kişiye ürün ve hizmetlerini ulaştırabileceklerdir.

Teknoloji tedarikçilerinin ürün ve hizmetlerini Akıllı KOBİ platformunda sergilemeleri ücretli midir?
Teknoloji tedarikçilerinin Akıllı KOBİ’de ürün ve hizmetlerini sergilemeleri ücretsizdir.

Dijital dönüşüm çözümleri sunan bir teknoloji tedarikçisi Akıllı KOBİ platformunda ürün ve hizmetlerini sergilemek için ne yapmalıdır?

Ürün ve hizmetlerini Akıllı KOBİ platformunda sergilemek isteyen teknoloji tedarikçileri için platformun web sitesi olan http://www.akillikobi.org.tr adresinde “Teknoloji Tedarikçisi Kayıt Formu” oluşturulmuştur. Söz konusu forma http://www.akillkobi.org.tr adresinde “Teknoloji Tedarikçileri” kısmında “Forma Git” butonunu kullanarak erişilebilmektedir.

Plaform ne zaman KOBİ’lerin kullanımına açılacak?
Platform iki faz halinde faaliyete geçirilecek olup, ilk fazında teknoloji tedarikçilerin KOBİ’lere yönelik ürün ve hizmetleri tespit edilerek sınıflandırılacak, ikinci fazında ise sınıflandırılan ürün ve hizmetler KOBİ’lerin erişimine sunulacaktır. 6 Mayıs 2021 tarihinde platformun ilk fazı başlatılmıştır. Teknoloji tedarikçilerinin ürün ve hizmetlerinin kayıtları tamamlandıktan sonra platform KOBİ’lerin kullanımına açılacaktır.

Akıllı KOBİ faaliyetlerinden nasıl haberdar olabilirim?
Platformun faaliyetlerine ve duyurulara http://www.akillikobi.org.tr adresinde “KOBİ’ler” kısmında yer alan e-posta bültenine kaydolarak veya @akillikobiorgtr hesap adı ile Twitter, Facebook, Instagram ve Linkedin hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Diğer Yazılar

TOBB 9 Aralık 2020

Oda-Borsa Çalışanlarına Özel KişiselKurumsal Gelişim Programları

2020 yılında ülke olarak tüm dünyada olduğu gibi pandemi ile mücadele edilirken bir yandan da çok sayıda deprem, yangın, sel, çığ vb. doğal afetler ve siber saldırılar gibi insan kaynaklı

TOBB 16 Şubat 2021

XIII. Kurumsal Yönetim Zirvesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Kurumsal Yönetim Derneğinin iş birliğinde 24 – 25 Şubat 2021 tarihlerinde ekli program çerçevesinde “Sürdürülebilir İş Dünyasının Pusulası: Kurumsal Yönetim” konulu XIII. Kurumsal

TOBB 24 Şubat 2021

İstihdam teşvikleri

7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4447 Sayılı Kanun’a eklenen maddeler ile yeni istihdam teşvikleri getirilmiş ve mevcut maddelere yapılan düzenlemeler ile