S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği

Yağlı Tohumlar Entegre tesisleri stoklarında bulunan takribi 1.635 ton yulaf ve takribi 1.000 ton buğday peşin bedelle satılacaktır.

Firmanızca ilgi duyulduğu takdirde fiyat ve miktar (100 tondan az olmamak kaydıyla) konusunda teklifinizi 25.11.2021 günü saat 14:00’a kadar Yağlı Tohumlar’ın aşağıda belirtilen iletişim adresinden herhangi birine bildirilmesi gerekmektedir.

İletişim
Faks    : 0 284 999 16 92
e-mail : sadik.bayraktar@trakyabirlik.com.tr

Diğer Yazılar

TOBB ve Diğer Kuruluşlar 9 Nisan 2019

AB Rekabetçi Sektörler Programı Proje Teklif Çağrısı

Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında işbirliği halinde yürütülmekte olan Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen “Rekabetçi Sektörler Programı”çerçevesinde, “Araştırma ve Geliştirme” ile “Yaratıcı

TOBB ve Diğer Kuruluşlar 8 Kasım 2021
Toprak Mahsulleri Ofisi 19 Mart 2019

Bilindiği üzere Kuruluşumuzun Elektronik Ürün Senetli (ELÜS) stoklarının şartlı satış işleminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla web tabanlı “ELÜS SATIŞLARI” platformu oluşturulmuştur. Oluşturulan web tabanlı platform üzerinden ikinci satışımız 19 – 21 Mart