2023

PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-01
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-02
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-03
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-04
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-05
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-06
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-07
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-08
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-09
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-10
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-11
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-12
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-13
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-14
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-15
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-16
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-17
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-18
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-19
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-20
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-21
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-22
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-23
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-24
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-25
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-26
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-27
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-28
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-29
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-30
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-31
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-32
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-33
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-34
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-35
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-36
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-37
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-38
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-39
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-40
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-41
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-42
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-43
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-44
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-45
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-46
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-47
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-48
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-49
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-50
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2023-51