PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-01
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-02
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-03
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-04
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-05
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-06
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-07
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-08
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-09
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-10
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-11
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-12
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-13
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-14
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-15
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-16
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-17
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-18
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-19
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-20
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-21
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-22
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-23
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-24
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-25
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-26
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-27
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-28
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-29
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-30
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-31
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-32
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-33
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-34
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-35
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-36
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-37
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-38
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-39
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-40
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-41
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-42
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-43
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-44
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-45
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-46
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-47
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-48
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-49
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-50
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-51
PTB Piyasa Analiz Bülteni – Sayı 2022-52