Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Bilindiği üzere Kuruluşumuz stoklarında yer alan ürünlerin satış işlemi web tabanlı “TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMLARI” üzerinden yapılmaktadır. Kullanıcılar platforma mail
adresleri ve şifreleri ile giriş yapabileceklerdir.

Platformlara ilk defa üye olacak kişi ve firmaların; internet üzerinden üye olması, üyeliğini ve üye olurken girdiği bilgilerin doğruluğunu hinterlandında bulunduğu TMO Başmüdürlüğüne/Şube
Müdürlüğüne giderek onaylatması gerekmektedir. Her firma sisteme bir kez üye olabilecek, bu üyelik ise firma içerisinde bir kişi ile sınırlı tutulacaktır. Sistemde üyelerin sektör ayrımı ve fiili tüketim takibi yapılacağından üyelik aşamasındaki bilgilerin (fiili tüketim, ihracat miktarı, adres beyanı, fabrika sayısı vb) doğru bir şekilde girilmesi önem taşımaktadır.

Makarnalık buğday ve arpa satışlarımız için talep başvuruları www.tmo.gov.tr adresindeki TMO Elektronik Satış Platformu ve Yem Fabrikaları Elektronik Satış Platformu üzerinden 02 Şubat 2023 – 09 Şubat 2023 (dahil) tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Ekmeklik buğday satışlarımız için taahhüt verme işlemi www.tmo.gov.tr adresindeki TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden 01 Şubat 2023 – 09 Şubat 2023 (dahil) tarihleri arasında
gerçekleştirilecektir.
Çavdar-tritikale-yulaflar ise kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak 5.250 TL/Ton fiyatla peşin bedel mukabili satışa açılmıştır.

Makarnalık Buğday stoklarına;

 • Makarna, Şehriye ve bulgur fabrikaları,
  Ekmeklik Buğday stoklarına;
 • Un fabrikaları
  Arpa stoklarına;
 • Yem fabrikaları
  Çavdar, Tritikale, Yulaf stoklarına;
 • Serbest olarak tüm kesimler
  müracaat edebilecektir

Un sektörüne yönelik satışlar Kuruluşumuza makul fiyatlarla piyasaya ekmeklik un vereceğini taahhüt eden firmalara, verdikleri fiyat taahhütleri dikkate alınarak dağıtılacaktır. Un fabrikaları fiyat taahhütlerini başvuru süresi içerisinde (01 Şubat – 09 Şubat 2023 (dahil) saat 17.00’a kadar) TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden yapacaktır. TMO Elektronik Satış Platformu üzerinden un taahhüt fiyatı vermeyen firmalara tahsis yapılmayacaktır. Ayrıca firmaların taahhüt fiyatlarının cari aya ait reel fiyatlar olması (eski sözleşmeler kapsamında verilen fiyatlar olmaması) şartı aranacaktır.

Taahhütname vermek ve fatura girişi yapmak isteyen firmalarımız için taahhütname ve fatura giriş ekranı platformumuzun menü kısmında İthal Satış İşlemleri altında yer almaktadır.
28 Şubat 2023 (dahil) tarihine kadar geçerli olmak üzere un fiyatını fabrika teslimi peşin azami 325 TL/Çuval taahhüt eden un fabrikalarına aylık fiili tüketimlerinin % 60’ına kadar tahsis yapılacaktır.

Şubat ayı ekmeklik buğday tahsislerinin teslimatları 2023 Mart – Mayıs döneminde başlayacaktır. Tahsisler TMO’nun belirleyeceği işyerinden ve depodan (TMO deposu ve/veya Lisanslı Depo), yine TMO’nun belirleyeceği kalite, ürün kodu ve mahsul yılında, ithal ve/veya yerli ekmeklik buğday stoklarından yapılacaktır.

 • Un fabrikalarının vermiş oldukları un fiyat taahhütleri 01 Şubat – 28 Şubat 2023 (dahil) tarih aralığında geçerli olacaktır.
 • 01 Şubat 2023 tarihinden itibaren TMO’ya taahhüt edilen Şubat ayı fiyatı ile satılan unların faturaları ESP sistemine girilebilecektir.
 • Firmaların beyan etmeleri gereken fatura miktarı TMO’nun aylık azami tahsis miktarının 1,358’e bölünmesi neticesinde bulunan miktar olacaktır. Bu miktardan daha az un faturası ibraz edilen firmalara giriş yaptıkları fatura miktarı ile orantılı olarak kısmi tahsis yapılacak ve bu firmalar bir sonraki ay satışlarından yararlanacaktır.

Firmaların sadece fırınlara, pide ve ekmek imalathanelerine, belediyelere bağlı halk ekmek fabrikalarına, Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurum fırınları ile meslek liselerinin ekmek
fabrikalarına satmış oldukları unların faturalarını sisteme giriş yapmaları gerekmektedir.

Un fabrikaları taahhüt fiyatı üzerinden perakende ekmeklik ve pidelik un satışı yapabilecek, ancak perakende satışları TMO’ya ilgili ay için ibraz edilen toplam un satış fatura bedelinin %5’inden fazla olamayacaktır.

Ocak ayı için taahhüt veren un fabrikaları 10 Şubat 2023 (dahil) tarihine kadar ESP sisteminde tahsis ayını (2023 – Ocak) seçerek sattıkları un karşılığı faturayı (01-31 Ocak 2023 tarih aralığında kesilen) ibraz edecektir.

Şubat ayı için taahhüt veren un fabrikaları 10 Mart 2023 (dahil) tarihine kadar ESP sisteminde tahsis ayını (2023 – Şubat) seçerek sattıkları un karşılığı faturayı (01-28 Şubat 2023 tarih aralığında kesilen) ibraz edecektir.

ESP sistemine yüklemiş oldukları un satış faturalarını daha sonraki aylarda iptal eden firmaların iptal edilen fatura miktarına karşılık gelen buğday miktarı daha sonraki ay alacakları tahsis miktarından düşülecektir.

ELÜS satışlarında makarnalık buğday ve arpalar 13 Şubat 2023 – 28 Şubat 2023 (dahil) tarihleri arasında hergün ELÜS tahsis miktarları takas için TÜRİB’ de işlem görecektir. ELÜS
satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden tahsislerin gerçekleştiği anda hesapta eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir. ELÜS haricindeki stoklar için parasını yatıran talep sahiplerine, tebligat süre sonu beklenmeksizin tahsis edilen miktar kadar teslimat yapılabilecektir.

Satışı yapılan tüm ürünler için para yatırma süresi 28 Şubat 2023 (dahil) tarihinde sona erecektir.
Tüm ürünler için son teslim tarihi 10 Mart 2023 (dahil) olarak uygulanacaktır.
Satış esasları ile ilgili detaylı bilgilere www.tmo.gov.tr web adresinden ulaşılabilecektir.

Diğer Yazılar

Toprak Mahsulleri Ofisi 4 Mart 2024

Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

  Detaylı bilgiler ekte yer almaktadır…

Toprak Mahsulleri Ofisi 13 Ocak 2022

Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Toprak mahsulleri Ofisi tarafından buğday, arpa, mısır ürünlerine ilişkin fiyatlar revize edilmiş olup bu kapsamda TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMLARI ve Başmüdürlük/Müdürlüklerimiz kanalıyla dağıtımı ve satışı yapılacak ürünler için talep toplama

Toprak Mahsulleri Ofisi 15 Mart 2023

Makarnalık Buğday Satışı

Bilindiği üzere Kuruluşumuz stoklarında bulunan makarnalık buğdaylar 2023 Mart ayı için makarna, şehriye ve bulgur fabrikalarına yönelik satışa açılmış, satışlara ilişkin usul ve esaslar daha önce duyurulmuştu. Bu defa Mart