Mısır Satışı

Mısır Satışı

Kuruluşumuz tarafından Mayıs ayı mısır satışları kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlar (beyaz et ve yumurta), yem fabrikaları ve büyükbaş (24 aydan büyük dişi) besiciliği yapanlara peşin bedel mukabili serbest olarak yapılacaktır.

Kullanıcıların (beyaz et, yumurta, 24 aydan büyük dişi büyükbaş hayvan besiciliği yapanlar ve yem fab.) mısır başvuruları Başmüdürlüklerimiz vasıtasıyla elden kabul edilecektir. Satış talepleri stokların bulunduğu başmüdürlüklerce alınacaktır.

Söz konusu stoklar serbest satışa açıldığından alıcıların taleplerini bir an önce stokların bulunduğu Başmüdürlüklere iletmeleri yararlarına olacaktır. Zira satışlarımız belirtilen stoklarla sınırlıdır.

Satışa açılan ELÜS mısır stokları 26 Mayıs 2023 (dahil) tarihine kadar hergün takas için TÜRİB’de işlem görecektir. ELÜS satışlarında ürün tutarı TÜRİB üzerinden satışların gerçekleştiği anda hesapta eksiksiz olarak mevcut olması gerekmektedir. ELÜS ürün satışları TÜRİB’de tek seferde yapılacak, satış miktarı parçalanmayacaktır.

Kullanıcıların belirlenmesi amacıyla satışlarımıza başvuran kişi/firmalar faaliyetlerini 01 Nisan 2023’den son alınmış belgelerle tevsik edeceklerdir (Faaliyet Belgesi, İşletme Tescil Belgesi [24 aydan büyük dişi sayısını gösteren] gibi).

Satışı yapılan mısırlar için para yatırma süresi 26 Mayıs 2023 (dahil) tarihinde sona erecektir. Son ürün teslim tarihi 02 Haziran 2023 (dahil) olarak uygulanacaktır.

Satış esasları ile ilgili detaylı bilgilere www.tmo.gov.tr web adresinden ulaşılabilecektir.

Diğer Yazılar

Toprak Mahsulleri Ofisi 13 Ocak 2022

Pirinç ve Çeltik

3 Ocak 2022 tarihi itibariyle satışa açılan ve TMO stoklarında bulunan 5.000 ton pirinç marketlere (gıda perakendecilerine), çeltik 5.036 ton stoku ise çeltik fabrikalarına yönelik olarak TMO Elektronik Satış Platformu

Toprak Mahsulleri Ofisi 13 Ocak 2022

Peşin Hububat Satışları (Genel Ve Sözleşme Bazında)

Toprak mahsulleri Ofisi tarafından buğday, arpa, mısır ürünlerine ilişkin fiyatlar revize edilmiş olup bu kapsamda TMO ELEKTRONİK SATIŞ PLATFORMLARI ve Başmüdürlük/Müdürlüklerimiz kanalıyla dağıtımı ve satışı yapılacak ürünler için talep toplama

Toprak Mahsulleri Ofisi 11 Ekim 2023

TMO Genel Müdürlüğü “Peşin Hububat Satışları”

TMO Genel Müdürlüğü’nün 05.10.2023 tarihli “Peşin Hububat Satışları”na ilişkin yazı için tıklayınız…