Tritikale Ekiliş – Üretim

POLATLI İLÇESİ EKİLİŞ VE ÜRETİM

YILLAR EKİLİŞ
(Hektar)
ÜRETİM
(Ton)
VERİM
(Kg/Dek)
2018
2019
2020
2021