Borsa Polatlı ELÜS İşlemleri Platformu ile Tarım Ticareti gelişiyor…

Borsa Polatlı ELÜS İşlemleri Platformu ile Tarım Ticareti gelişiyor…

Polatlı Ticaret Borsası, mudiler tarafından Lisanslı Depoya ürün teslimi sonrasında Lisanslı Depo tarafından teslim alınan ürün karşılığında düzenlenen “Elektronik Ürün Senetlerinin” (ELÜS) alım-satım işlemlerinin Ülke genelinde yapılabilmesi amacıyla Borsa Polatlı ELÜS İşlemleri Platformu’nu oluşturarak söz konusu işlemleri yapmak üzere de 2014 yılında Anadolu Aracılık Hizmetleri A.Ş.’yi kurmuştur.

Lisanslı Depo İşletmelerince düzenlenen Elektronik Ürün Senetlerinin (ELÜS) ticaretini yürütmek üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen Polatlı Ticaret Borsası, tarımsal ve teknolojik alanda gelişmeleri takip ederek en uygun şekilde tarım piyasalarının finansal piyasalara uyumunu sağlamış ve Ülkemizde ilk olarak Anadolu Aracılık Hizmetleri A.Ş aracılığıyla Elektronik Ürün Senetlerinin Borsa Polatlı ELÜS İşlemleri Platformu’nda alım – satım işlemini gerçekleştirmiştir.

Borsa Polatlı ELÜS İşlem Platformu ilk yıllarda Borsamızın iştiraki olan PTB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. ile (Polatlı’da bulunan 60.000 tonluk silo için) anlaşma imzalamış ve bölgesel olarak üretici, tüccar ve sanayicinin bir arada buluşmasını gerçekleştirmiştir.

Üreticilerimizin ürettiği ürüne değer katan Lisanslı Depoculuk bölgemizde ve ülkemizde hızla yaygınlaşmaktadır.

Bu nedenle hasat dönemlerindeki arz yoğunluğunun azaltılması ve üreticilerimizin tarım ürünlerini, fiziki mal ve numune gösterilmesine ve teslimine gerek

kalmaksızın Elektronik Ürün Senetleri aracılığıyla çok daha kolay alıp satabilmeleri için altyapı çalışmaları tamamlanmış olup halen PTB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin (60.000 Ton) yanı sıra;

* TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Kaymaz Şubesi (30.000 Ton),

* TK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yenice Şubesi (20.000 Ton),

* Tezcan Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Çeltik Şubesi (20.000 Ton),

* TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Mucur Şubesi (30.000 Ton)

ile anlaşmalar yaparak 2018 yılı içerisinde işlem hacmini daha da geliştirip toplam 68.005.160 Kg ürünü temsil eden 3.529 adet ELÜS işlemi gerçekleştirmiş olup söz konusu işlemlerin parasal karşılığı 68.887.318,60 TL’dir.

2019 yılının ilk çeyreğinde ise 156 Firmaya 49.812.840 Kg ürünü temsil eden 446 ELÜS işlemi gerçekleştirmiş olup parasal karşılığı 56.651.860,40 TL’dir.

Tarım Ürünleri, Lisanslı Depolar tarafından oluşturulan ELÜS’ler aracılığıyla yatırım aracına dönüşmektedir. Bu nedenle Borsa Polatlı ELÜS İşlemleri Platformu’nda üretici, tüccar ve sanayicinin yanı sıra çok sayıda alıcının oluşturacağı rekabetten bütün taraflar faydalanacak ve yine bu sayede piyasanın fiyat istikrarı içerisinde dengelenmesi sağlanabilecektir.

Anadolu Aracılık Hizmetleri A.Ş. Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak amacıyla tarım sektörü içerisinde yer alan hububatın verimli ve kaliteli üretimi için yapılan çalışmaların destekçisi ve ticaretinin çok daha etkin bir şekilde yapılması için kurulduğu günden itibaren yeni projeler üreterek yatırımlarına devam etmektir.

Diğer Yazılar

Kurumdan Haberler 30 Haziran 2022

Anadolu Aracılık Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı…

Şirketimiz, Anadolu Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı Sn Ali TÜRKOĞLU’nun Başkanlığında 30.06.2021 Perşembe günü saat 15:00’da  gerçekleştirildi.

Kurumdan Duyurular 14 Nisan 2020

Anadolu Aracılık Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı “Video Konferans Yöntemi” ile Gerçekleştirildi…

Şirketimiz, Anadolu Aracılık Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Toplantısı    Sn. Ali TÜRKOĞLU’nun Başkanlığında 14.04.2020 Salı günü saat 11:00’da “Video Konferansı Yöntemi” ile yapıldı.

Haberler 11 Haziran 2019

“Türkiye Ürün İhtisas Borsası” (TÜRİB) faaliyete geçiyor…

Elektronik ürün senetlerinin (ELÜS) güven, serbest rekabet ve istikrar içinde şeffaf ve kolay bir şekilde işlem görebilmesini teminen 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu”nun