ARAÇ SATIŞ İLANI

ARAÇ SATIŞ İLANI

Polatlı Ticaret Borsası hizmetlerinde kullanılan 1 adet Mercedes Vito  araç, Kapalı Teklif Alma Usulü ile satılacaktır.

SATILACAK ARACA İLİŞKİN BİLGİLER

SIRA NO MARKASI PLAKA NUMARASI MODELİ
1 MERCEDES VİTO 06 PMB 63 2005

Araç, Polatlı Ticaret Borsası personeli eşliğinde, Oto Ekspertiz Raporu ile birlikte Polatlı Ticaret Borsası “Oto Garaj”ında görülüp, incelenebilecektir. Aracı gören ve inceleyen istekli tarafından “Araç Görme ve İnceleme Belgesi”ni imzalanacaktır.

 

SATIŞLA İLGİLİ ŞARTLAR

 Teklif verecek kişi ve kuruluşlar, teklif vereceği her bir araç için 10.000,00 TL (OnBin TL.) teminat verecektir.

  • Nakit teminatlar, Polatlı Ticaret Borsası’nın Türkiye Halk Bankası Polatlı Şubesi nezdindeki IBAN : TR06 0001 2009 2070 0016 0000 84 hesabına, gerekli açıklama yapılarak yatırılacaktır.
  • Yazılı olarak hazırlanacak teklif mektubunda; verilen teklif fiyatının rakam ve yazı ile gösterilmiş tutarı, teklifin asgari 30 (Otuz) gün geçerli olduğu, ilandaki satış şartlarının kabul edildiği, teklif sahibinin “Adı ve Soyadı, Varsa Unvan ve Kaşesi, İmzası ve Tarihi” yer alacaktır. Bu şekilde hazırlanmış olan teklif mektubuna teminatın yatırıldığına ilişkin belge eklenerek kapalı zarf içerisinde en geç 30 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 30’a kadar Polatlı Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’ne teslim edilecektir.
  • Araç satışından doğacak her türlü masraf (2022 yılı vergisi, sigorta vb.) alıcı tarafından karşılanacaktır. Polatlı Ticaret Borsası’nın bu konuda bir ödeme yapması söz konusu değildir.
  • İhaleyi kazandığı yazılı olarak tebliğ edilen kişi veya kuruluş, tebliğ tarihini takiben en geç 10 (on) iş günü içerisinde teklif ettiği bedeli Polatlı Ticaret Borsası hesabına yatıracaktır. Aksi halde teminatı irat kaydedilerek ihale dışı bırakılacaktır.
  • İhaleyi kazanan kişi veya firma, araç bedelini Polatlı Ticaret Borsası hesabına yatırmadan hiçbir satış ve devir işlemi yapılmayacaktır.
  • Aracı satın alarak devir ve teslim alan kişi veya kuruluş, devir ve teslim sonrasında herhangi bir kusur, eksiklik, ayıp vb. iddialar ileri sürerek Polatlı Ticaret Borsası’ndan maddi ve manevi bir talepte bulunamayacaktır.
  • İhaleye iştirak ederek kazanamamış olan kişi ve kuruluşların teminatları, ihale sürecinin tamamlanmasını müteakip yazılı talepleri üzerine iade edilecektir.
  • Usulünce hazırlanmayan ve süresinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  • Polatlı Ticaret Borsası, Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, tekliflerin herhangi birini tercih etmekte, yeniden teklif istemekte, uygun gördüğüne ihaleyi vermekte, aracı satmaktan vazgeçmekte, ihale yöntemini değiştirmekte tamamen serbesttir.
  • İşbu araç satışından doğacak her türlü ihtilaf, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanun ve Yönetmelikleri kapsamında, tahkim yoluyla, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre, Polatlı’da çözülecektir.

Bilgi ve Araçları Görmek İçin İrtibat Bilgileri          :

İrtibat Kişi         : Ümit Yener TOPLU

Telefon               : 0.312.625 50 60 – 0.533.659 00 52

İsteklilere saygıyla duyurulur.

Diğer Yazılar

Kurumdan Duyurular 20 Şubat 2020

PTB Lisanslı Depoculuk Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı…

Şirketimiz,  PTB  Lisanslı  Depoculuk  Hizmetleri  A.Ş  Yönetim Kurulu  Toplantısı  Başkanımız  Sn Yahya TOPLU’nun  Başkanlığında  20.02.2020  Perşembe günü  saat  16:00’da  Borsamızın Toplantı  Salonunda  yapıldı.

Kurumdan Duyurular 19 Şubat 2019

TMO, WEB TABANLI “ELÜS SATIŞLARI” PLATFORMU ÜZERİNDEN SATIŞLARA DEVAM EDİYOR…

TMO Genel Müdürlüğü tarafından Elektronik Ürün Senetli (ELÜS) stoklarının şartlı satış işleminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla web tabanlı “ELÜS SATIŞLARI” platformu oluşturulmuştur. Oluşturulan web tabanlı platform üzerindeki ikinci satışlar 19-22 Şubat 2019

Kurumdan Duyurular 26 Mart 2019

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) organizasyonu kapsamında ortaöğrenim öğrencileri Lisanslı Depo Tesislerimizi ziyaret etti…

Ankara Ticaret Odası’nın (ATO) organizasyonu kapsamında Ankara ili ve ilçelerinin değişik Ortaöğretim Okullarında öğrenim gören yaklaşık 300 öğrenci grubu Borsamızın Lisanslı Depo Tesislerini ziyaret etti. Belirli bir program dahilinde öncelikle