Hizmet Standardı

POLATLI TİCARET BORSASI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TESCİL – İSTATİSTİK SERVİSİ

SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA
İSTENİLECEK
BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMET_BEDELİ
1 BORSA KOTASYONUNA TABİ MADDELERİN ALIM ve SATIMLARININ TESCİLİ İŞLEMLERİ Müstahsil Makbuzu Tescil İşlemleri

1 – Kontrol ve Tescil İşlemi
(Her Bir İşlem İçin)

5.00 Dk. Tescil Ücreti
%01 (bindebir)

Tescil Tavan (1.014,00 TL)

İhracattan Tescil Ücreti Alınmaz

2 Fatura Tescil İşlemleri
1 – Kontrol ve Tescil İşlemi
(Her Bir işlem İçin)
2 – Diğer Borsa Üyesinin Faturasına İstinaden Yapılacak Tescil İşlemi, Teyid İşlemine Müteakip
(Her Bir işlem İçin)
5.00 Dk.
3 ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ ALIM – SATIM TESCİL İŞLEMİ 1 – ELÜS Tescil İşlemi 5.00 Dk. Tescil Ücreti
%05 (bindebeş)
Tescil Tavan (1.014,00 TL)

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile Başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ : TESCİL – İSTATİSTİK SERVİSİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
ADI SOYADI : ÜMİT YENER TOLU ADI SOYADI : R.KAYHAN ÜNAL
ÜNVANI : GENEL SEKRETER YRD. ÜNVANI : GENEL SEKRETER
ADRES : TİCARET BORSASI SİTESİ – POLATLI/ANKARA ADRES : TİCARET BORSASI SİTESİ – POLATLI/ANKARA
TELEFON : 0.533.659 00 52 — 0.530.977 30 96 TELEFON : 0.533.659 00 52 — 0.530.977 30 96
FAKS : 0.312.625 50 25 FAKS : 0.312.625 50 25
E-POSTA polatlitb@tobb.org.tr E-POSTA : polatlitb@tobb.org.tr