Hizmet Standardı

POLATLI TİCARET BORSASI
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUHASEBE SERVİSİ

SIRA
NO
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA
İSTENİLECEK
BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMET BEDELİ

1

ÜYE KAYIT İŞLEMLERİ Gerçek Kişiler

1 – İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna dahil maddelerin alım veya satımının olduğunun tescilini gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da sicil tasdiknamesi.
2 – Onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
3 – Noter tasdikli imza sirküleri.
4 – İkametgah ilmühaberi veya tezkeresi.
5 – Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.
6 – Vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge
7 – Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.
8 – Dilekçe.

Tüzel Kişiler

1 – Tescil ilanının yayınlandığı ticaret sicili gazetesinin aslı veya onaylı örneği ya da ticaret sicili tasdiknamesi.
2 – Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.
3 – Temsilcilerin onaylı ve fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği.
4 – Temsilcilerin yeni çekilmiş üç adet fotoğrafı.
5 – Temsilcilerin ikametgah ilmühaberi veya tezkeresi
6 – Tescil ilanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.
7 – Mevzuatla istenen veya Birlik ya da borsalarca gerekli görülecek diğer belgeler.
8 – Dilekçe.

Yönetim Kurulu Kararı

1-5 Derece
1.000.00 TL 6.Derece
300,00 TL

2

ÜYE KİMLİK KARTI 1 – Dilekçe
2 – Kimlik Bilgileri ve Fotoğraf (Vesikalık)

2 HAFTA

10,00 TL.

3

BORSA SİCİL KAYIT SURETİ ve HİZMETLER 1 – Hizmet Talep Dilekçesi (Her Bir işlem İçin)

5,00 Dk.

10,00 TL.

4

MÜŞTEREK ALIM – SATIM BEYANNAME SURETİ 1 – Müstahsil Makbuzu

1,00 Dk.

10,00 TL.

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile Başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İLK MÜRACAAT YERİ : MUHASEBE SERVİSİ İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
ADI SOYADI : ÜMİT YENER TOLU ADI SOYADI : R.KAYHAN ÜNAL
ÜNVANI : GENEL SEKRETER YRD. ÜNVANI : GENEL SEKRETER
ADRES : TİCARET BORSASI SİTESİ – POLATLI/ANKARA ADRES : TİCARET BORSASI SİTESİ – POLATLI/ANKARA
TELEFON : 0.533.659 00 52 — 0.530.977 30 96 TELEFON : 0.533.659 00 52 — 0.530.977 30 96
FAKS : 0.312.625 50 25 FAKS : 0.312.625 50 25
E-POSTA polatlitb@tobb.org.tr E-POSTA : polatlitb@tobb.org.tr